Ledelsen i Nornickel har formelt kunngjort planer om å starte et flytende naturgassanlegg (LNG) på stedet et tidligere nikkelproduksjons anlegg i Norilsk. Etter dette vil eksisterende utstyr og prosesser bli omstrukturert for å sikre at både økonomiske og miljømessige mål nås.

Dette nye grepet er i et forsøk på å dempe Norilsk nikkelforurensning og bidra til positivt utvikling av miljøet. Utstyret som skal brukes til denne nye satsingen vil forbruke dobbeltdrivstoff som LNG og diesel.

Hvordan Norilsk Nickel skaper et bedre miljø med positiv økologi ved å bekjempe forurensning 

I løpet av andre halvdel av 2021 vil selskapet gjøre en enda større innsats for å redusere Norilsk nikkelforurensning. Noen lastebiler vil også bli gjort om til å bruke dobbeltdrivstoff, så vell som prøvene for dette vil begynne omtrent samtidig. Fire BelAZ gruvedrift lastebiler har allerede blitt valgt for dette formålet, og testingen vil foregå ved den åpne gropen til Zapolyarny Mine, som ligger i Medvezhy Ruchey-bedriften.

Det endelige målet er å redusere utslippene av karbonmonoksid og dioksid, nitrogenoksider, svoveldioksid og dioksid, og dette vil bli oppnådd ved å redusere 40% av diesel forbruket med LNG. Det er også en forventet reduksjon i gassakkumuleringsnivået ved steinbruddet.

Norilsk Nickel Company vil også redusere kostnadene forbundet med transport av overbelastning og malm, takket være reduksjonen av drivstoff til gruveutstyret når de bytter til LNG. Etter prøving vil en beslutning bli kunngjort om ikke hele 30 lastebiler vil bli redesignet for å bruke LNG. I tillegg vil lastebilene som brukes til andre prosjekter, for eksempel kalksteinutvinning i Verkhnaya-Tomulakhskaya-området, bli revidert, og dette vil utgjøre 60 enheter.

Norilsk-divisjonen kontrollerer allerede store naturgassreserver, og det er allerede et system for produksjon og transport av nevnte gass. Alle faktorer er allerede på plass for å redusere alle kostnadene forbundet med produksjon, for eksempel lagring og levering. Sammenlignet med diesel som må importeres, vil LNG produsert av Norilsk nikkel være 2,5 ganger billigere og vil også sikre mindre miljøskader.

Norilsk Nickel har anslått 11 millioner rubler for hele prosessen fra januar 2022 til mars 2023, men kostnadene kan bli redusert hvis moderniseringsprosessen kan romme en stor flåte

Hvorfor å redusere forurensning er nøkkelen til å spare miljøet

Norilsk Nickel Company er forpliktet til å skape en bedre verden, og en nøkkelkomponent i dette er å endre måten produksjonen foregår på. Ved å bytte flåten til flere LNG-avhengige alternativer, kan selskapet redusere utslippene av nitrogenoksider, svoveldioksid og dioksid betydelig. Dette er ikke bare i tråd med miljømålene, men det har også vist seg å være mer økonomisk gjennomførbart.